Home

Doel van het Steunpunt Erfgoed Drenthe

 

Het steunpunt is opgericht op initiatief van de Provincie Drenthe en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) om gemeenten in de provincie Drenthe te helpen de gedecentraliseerde overheidstaken op het gebied van cultuurhistorie (monumenten, archeologie en cultuurlandschap) op een adequate wijze te kunnen uitvoeren.

 

Het steunpunt heeft tot doel:

 • het bevorderen van kennis, deskundigheid en betrokkenheid van de gemeenten bij het cultureel erfgoed,
 • het bieden van een platformfunctie,
 • het stimuleren van informatie- en ervaringsuitwisseling
 • het behoud en de ontwikkeling van de cultuurhistorische waarden door een goed ingebed gemeentelijk monumenten- en archeologiebeleid
 • uitvoering van de provinciale financieringsregelingen voor ‘instandhouding provinciale monumenten’ en ‘herbestemming karakteristiek bezit’.
 • Het Steunpunt Erfgoed Drenthe wordt gesubsidieerd door de Provincie Drenthe en het Rijk.


Het steunpunt werkt nauw samen met diverse andere instellingen en organisaties op het gebied van erfgoed, monumentenzorg en archeologie zoals:

 • Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE)
 • Provincie Drenthe
 • Monumentenwacht Drenthe
 • andere steunpunten in het land

 

 

 • Wat doen we
 • Doel van het Steunpunt
 • Helpdesk en Erfgoed&Groenloket
 • Spreekuur Cultureel Erfgoed
 • Platformbijeenkomsten/cursussen
 • Themabijeenkomsten
 • Links / Relevante websites

Contact

Zie de homepage