Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

Erfgoed en Duurzaamheid

 

Gebouwen zelf vragen niet om warmte. Veel historische gebouwen hebben zelfs eeuwenlang de tand des tijds doorstaan vanwege een overdaad aan ventilatie. Omdat we onze monumenten koesteren en ze graag willen blijven gebruiken, ontkomen we tegenwoordig niet aan het nemen van energiebesparende en comfort verhogende maatregelen.

Energiebesparende maatregelen treffen voor een monument of historisch pand vraagt om meer maatwerk dan bij een nieuwbouwwoning. Technisch is tegenwoordig erg veel mogelijk, maar we willen het karakter en de kwaliteit van het gebouw daarmee niet te veel aantasten. Dat vraagt om een goede balans tussen de cultuurhistorische waarden en de technische oplossing.

Onderzoek onder monumenteneigenaren wijst uit dat beperken van energielasten weliswaar belangrijk is, maar dat ‘comfort’ ongeveer net zo hoog scoort. Mensen verbruiken energie, gebouwen niet! Verhogen van het binnenklimaat kan vaak al met zeer eenvoudige middelen worden gerealiseerd.

Om te verkennen op welke wijze het energieverbruik kan worden beperkt en het comfort kan worden verhoogd, heeft Steunpunt Erfgoed Drenthe samen met Ingenieursbureau Invent de DuMo-Scan ontwikkeld. Uitgangspunt daarbij is verhoging van het comfort en een duurzaam energiegebruik, waarbij rekening wordt gehouden met de cultuurhistorische waarden van het gebouw. Voor meer informatie: info@erfgoeddrenthe.nl.

 

In het kader van erfgoed en duurzaamheid organiseert het Steunpunt Erfgoed Drenthe voor monumenteneigenaren een zogenaamd DuMo-spreekuur. In dit vooroverleg kunt u uw plannen in een vroeg stadium doorspreken. Wij zorgen ervoor dat voor u in het vervolgtraject relevante partijen als bijvoorbeeld de gemeente, RCE en de secretaris van de Commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Cultuurhistorie aan tafel zitten. Een afspraak kunt u regelen via info@erfgoeddrenthe.nl of via de afdeling Monumentenzorg van uw gemeente.

 

 

Contact

Zie de homepage