Home

  • Herbestemming
  • Cultuurhistorie
  • Archeologie
  • Erfgoed en Duurzaamheid
  • Groen Erfgoed
  • Financieringsregelingen
    provincie Drenthe
  • Financieringsregelingen Rijk en Nationaal Restauratiefonds

Herbestemming

 

Herbestemmen van monumenten zoals kerken, kantoren, fabrieken en scholen is vaak een uitdagende puzzel. Voor welke nieuwe functies leent het gebouw zich? Waarvoor kunt u de bestaande kwaliteiten inzetten? En wat is realistisch in de huidige markt? Het Steunpunt Erfgoed Drenthe kan u hierbij adviseren en initiatiefnemers bij herbestemmingsopgaven begeleiden in het proces.

 

Eigenaren van een monument of karakteristiek gebouw kunnen vanuit de provinciale regeling ‘Herbestemming karakteristiek bezit’  het hele jaar door een aanvraag doen voor financiering van de onrendabele top die bestaat uit een laagrentende lening en/of subsidie.

Vanaf 1 oktober tot en met 30 november aanstaande  kan bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) subsidie worden aangevraagd voor een haalbaarheidsonderzoek naar een duurzame herbestemming van uw monument of karakteristiek gebouw. Meer informatie hierover vindt u in het Informatieblad Subsidieregeling herbestemming monumenten, dat is uitgegeven door de RCE.

De rijksoverheid draagt via de subsidie bij in de kosten voor onderzoek naar de hgaalbaarheid van de herbestemming en in de kosten om het bouwwerk in de tussentijd wind- en waterdicht te houden. Naast eigenaren kunnen ook belanghebbenden subsidie aanvragen voor het onderdeel van de regeling dat een haalbaarheidsonderzoek financiert. De eigenaar van het monument moet daar wel mee instemmen en de belanghebbende moet een rechtspersoon zijn.

 

Het Steunpunt Erfgoed Drenthe heeft jarenlange ervaring met het verrichten van haalbaarheidsonderzoeken en kan de studie desgewenst voor u uitvoeren.

 

Samen met de collega’s van de Steunpunten Fryslân en Groningen en het DBF hebben wij het Kenniscentrum Herbestemming Noord (KHN) opgericht. Hiermee willen we de kennis en ervaring in het Noorden bundelen en de herbestemming van cultuurhistorisch waardevolle gebouwen stimuleren en de leefbaarheid in dorpen bevorderen. Wij doen dit door een gebiedsgerichte inzet met als doel het versterken van de leefbaarheid en behoud van vastgoedwaarde. Onze focus ligt daarbij op de krimpgebieden.

Meer informatie vindt u op de website van het KHN.

 

Contact

Zie de homepage