Home

Wat doen we?

 

Advisering Drentse gemeenten

Het Steunpunt Cultureel Erfgoed adviseert de Drentse gemeenten op het gebied van hun erfgoedtaken.

Daarnaast kan het Steunpunt vanuit betaalde dienstverlening gemeenten ook ondersteunen volgens het principe van de ‘vliegende keep’. Daarbij wordt voor zowel de gebouwde monumenten als voor archeologie concrete ambtelijke ondersteuning geleverd.

Ook voor andere betaalde dienstverlening, zoals bijvoorbeeld het maken van een cultuurhistorische waardenkaart of locatieonderzoeken, kan de gemeente een beroep doen op de kennis en ervaring van het Steunpunt.

 

Advisering provincie Drenthe

Het Steunpunt adviseert de provincie Drenthe over alle zaken met betrekking tot de provinciale monumenten en de Drentse financieringsregelingen voor ‘instandhouding provinciale monumenten’ en ‘herbestemming karakteristiek bezit’. Eigenaren die gebruik willen maken van een financieringsregeling worden door ons gedurende het gehele proces begeleid.

 

Provinciale monumenten

Speciaal voor eigenaren van provinciale monumenten bestaat de mogelijkheid om voor instandhoudingswerkzaamheden een laagrentende lening af te sluiten bij het Drents Monumentenfonds. Het rentepercentage van deze annuïteitenlening van het Nationaal Restauratiefonds ligt 5% onder de marktrente (met een minimum van 1,5%). Het Steunpunt kan u hierin adviseren en begeleiden. Uitgebreide informatie over de provinciale monumenten vindt u op www.provincialemonumentendrenthe.nl.

 

Herbestemming en duurzaamheid

Het Steunpunt verleent ook onbetaalde service in de vrij complexe wereld  van monumentenzorg, herbestemming en duurzaamheid. Deze dienstverlening wordt mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van het rijk en de provincie Drenthe. Het adviseren van monumenteneigenaren over energie in relatie tot cultuurhistorie is hiervan een goed voorbeeld.

 

platform en netwerk

Behalve adviserende taken voor de Drentse gemeenten en de provincie Drenthe biedt het Steunpunt een platform en netwerk voor allerlei (particuliere) organisaties die betrokken zijn bij het cultureel erfgoed in brede zin.

Over onderwerpen die zich via onder meer dit netwerk aandienen kunnen bijvoorbeeld themabijeenkomsten worden georganiseerd. Aan overheden en semi-overheden, natuurbeherende instanties en particulieren wordt behalve ondersteuning ook algemene voorlichting gegeven op het gebied van cultuurhistorie, archeologie en herbestemming.

 

Kenniscentrum Herbestemming Noord

Sinds 2013 vormen de drie noordelijke steunpunten het Kenniscentrum Herbestemming Noord. Doel van het Kenniscentrum is het versterken van de ruimtelijke kwaliteit, leefbaarheid en behoud van vastgoedwaarde in het Noorden. Het resultaat moet zijn: voorkomen van leegstand en herbestemmen van monumentale en karakteristieke panden met een focus op de krimpgebieden. Meer informatie vindt u op de website van het Kenniscentrum Herbestemming Noord.

 

  • Wat doen we
  • Doel van het Steunpunt
  • Helpdesk en Erfgoed&Groenloket
  • Spreekuur Cultureel Erfgoed
  • Platformbijeenkomsten/cursussen
  • Themabijeenkomsten
  • Links / Relevante websites

Contact

Zie de homepage