Handreiking Joodse begraafplaatsen

De Joodse begraafplaatsen in Drenthe zijn belangrijk Joods én Drents cultureel erfgoed. Er worden in Nederland op diverse plaatsen Joodse begraafplaatsen opgeknapt. Ze vragen een hele specifieke aanpak en vergen een voor de Joodse gemeenschap passende behandeling.

Door een integrale en op cultuurhistorie gebaseerde aanpak wordt de kennis over de eigenheid van de begraafplaatsen vergroot. Dit zijn ingrediënten voor passend beheer, onderhoud en herstel.

Binnenkort is hier de handreiking Joodse begraafplaatsen te downloaden.