Home2021-09-09T15:43:53+02:00

Voor advies, kennis en netwerk bij wettelijke taken op het gebied van erfgoed, monumenten, cultuurlandschap en archeologie.

Meervoudig gebruik van uw kerkgebouw: van idee tot uitgewerkt plan

Hoe houdt u uw kerk toekomst proof? Welke mogelijkheden zijn er voor uw kerk om langer en vaker open te zijn?

U leert het in de cursus Behoud je Kerkgebouw. In deze cursus vertellen wij u meer over de mogelijkheden van nevengebruik naast de eredienst. Aan het eind heeft u een uitgewerkt plan in handen waar u in de praktijk verder mee kunt.

Er is een serie van online bijeenkomsten die op 20 september start. Er zijn ook fysieke bijeenkomsten. Lees verder voor data en meer informatie, of check de agenda hieronder.

Meer informatie en aanmelden

Artikelen van rijksmonumenten onder de omgevingswet op een rij

Het stelsel van de Omgevingswet bevat veel wettelijke bepalingen over de omgang met rijksmonumenten. Voor goed erfgoedbeleid is het dus belangrijk om goed op de hoogte te blijven van ontwikkelingen van artikelen. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed heeft een overzicht gemaakt van alle artikelen in de omgevingswet die betrekking hebben op erfgoed. Dit overzicht is te vinden op de website van de rijksdienst. Om het overzicht actueel te houden wordt het regelmatig bijgewerkt. Daarom wordt een versienummer en laatste bewerkingsdatum vermeld.

Bekijk de lijst van artikelen in word

In memoriam Rodina Fournell

Afgelopen 2 juni is Rodina Fournell overleden. Sinds 2017 was zij hét gezicht van Steunpunt Erfgoed Drenthe en wist zij vele partijen op het gebied van erfgoed met haar diepgewortelde kennis, haar scherpe humor en haar charmante voorkomen te verbinden.

Succesvolle projecten zijn er talloos, groot en klein, en het is ondoenlijk om ze allemaal te noemen. Ze ondersteunde al deze projecten met evenveel passie en gedrevenheid.

Tijdens de laatste maanden heeft ze Mauro Smit gevraagd om de werkzaamheden voor het steunpunt over te nemen. Het deed haar goed om te zien dat het werk waar ze zoveel liefde voor had, in goede handen was.

Rodina laat haar man Bram en haar kinderen Loreley, Mathilde, Luit, Roemer en Hebe achter. We wensen hen allen veel sterkte met dit ongekende gemis. Rodina is 43 jaar geworden.

Agenda

Data om niet te vergeten

 • Behoud je kerkgebouw online:

  • Maandag 20 september
   – van 10.00 – 12.00 uur met Sander Ummelen en Ron Verduijn
   – van 13.00 – 15.00 uur  met Piet Bouterse en Jeroen Geerdink
  • Vrijdag 29 oktober (slot)webinar van 10.00 – 12.00 uur
 • Regionale bijeenkomsten (op locatie). U maakt een keuze uit één van onderstaande locaties:

  • Vrijdag 1 oktober: Geertruidskerk te Geertruidenberg
  • Donderdag 7 oktober Het Academiehuis in Zwolle
  • Woensdag 13 oktober te Haarlem/Amsterdam

Heb je advies nodig?

 • Op aanvraag

 • Advies of steun nodig bij jouw erfgoedproject? Kom (online) langs op het spreekuur! Mail ons voor een afspraak.

Subsidie aanvragen

Praktijk op de kaart

Steunpunt Erfgoed Drenthe heeft al op diverse locaties bij mogen dragen aan de verankering van erfgoed in hedendaagse opgaven. Neem een kijkje op de kaart en klik de projecten aan voor meer informatie.

Uitgelicht nieuwsbericht

Meervoudig gebruik van uw kerkgebouw: van idee tot uitgewerkt plan

Hoe houdt u uw kerk toekomst proof? Welke mogelijkheden zijn er voor uw kerk om langer en vaker open te zijn?

U leert het in de cursus Behoud je Kerkgebouw. In deze cursus vertellen wij u meer over de mogelijkheden van nevengebruik naast de eredienst. Aan het eind heeft u een uitgewerkt plan in handen waar u in de praktijk verder mee kunt.

Deze cursus is bedoeld voor iedereen die met het beheer, behoud en exploitatie van monumentale kerkgebouwen te maken heeft en overweegt de kerk multifunctioneel in te zetten. Denk daarbij aan:

 • Kerkbesturen, kerkrentmeesters, beherende stichtingen en andere eigenaren of beheerders van monumentale kerken van elke omvang, denominatie, status en periode;
 • Beheerders van kerkgebouwen (kosters);
 • Vrijwilligers die op één of andere manier zijn verbonden aan het beheer en gebruik van monumentale kerken: van gastheren/-vrouwen tot en met concertorganisatoren.
 • De cursus bestaat uit 2 webinars op maandag 20 september, een regionale bijeenkomst op locatie in oktober( keuze uit Geertruidenberg, Zwolle of Amersfoort) en een online slotbijeenkomst op 29 oktober.

De cursus is ontwikkeld in samenwerking met de Vereniging van Beheerders van Monumentale Kerken (VBMK). De cursus maakt onderdeel uit van het Programma Toekomst Religieus Erfgoed. U kunt zich hier aanmelden.

By |september 9th, 2021|Categories: nieuws|0 Comments

Actuele thema’s

 • Kerkenvisies

Onze kerken en kloosters: we moeten ze koesteren. De prachtige gebouwen met eeuwenoude tradities, beeldbepalend voor een dorp of stad, of juist landelijk gelegen met vaak adembenemende tuinen.

Maar het aantal kerkbezoeken loopt terug, door andere vormen van het belijden van een geloofs- of levensovertuiging. Voor eigenaren wordt het daarom steeds moeilijker om de gebouwen te blijven bekostigen en onderhouden. Sluiting, herbestemming en soms zelfs sloop liggen op de loer.

Minister Van Engelshoven heeft voor drie jaar 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van integrale kerkenvisies voor het behoud van ons religieus erfgoed. Ook in Drenthe zoeken we naar nieuwe, liefdevolle bestemmingen voor kerkgebouwen en kloosters die zonder aandacht verloren dreigen te gaan. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt daarbij gemeenten, kerkeigenaren en andere partijen die hiermee aan de slag gaan met informatie, deskundigheid en een groot, landelijk netwerk.

 • Werkgroep gebiedsgenese

In de omgevingswet komt alles samen. De integrale aanpak van de omgevingswet maakt plannen, ontwikkelingen en bestemmingen namelijk all inclusive. Daarmee is straks ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en kwalitatief sterker.

Bodem, ondergrond, water, natuur en erfgoed zijn – gelukkig – ook  onderdeel  van omgevingsvisies en plannen. Thema’s die een grote rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen gericht op klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Een verdieping die is besloten en beklonken in de Erfgoeddeal. Inzet van alle betrokken partijen – overheden en maatschappelijke organisatie – is hiervoor nodig. Steunpunt Erfgoed Drenthe is op verzoek van het RUD betrokken en ondersteunt het proces voor Drenthe.

Jonge heideontginningen en ruilverkavelingen

Het beeldbepalende groen van Drenthe is jonger dan we denken. De vele bomenrijen, bossen en houtwallen in het Drentse landschap zijn vaak nog maar 60 jaar oud. Een landschap dat inspiratie biedt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen! Meedoen met het project? Aan het einde van de rit heb je vanuit de jonge landschappen van Drenthe input en informatie om te werken aan zaken zoals energielandschappen, omgevingsvisies, waterberging en de vele andere uitdagingen die allemaal hun weerslag op het landschap gaan hebben. Mail rodina@erfgoeddrenthe.nl voor meer informatie

 • Noordergraf – de waarde van begraafplaatsen en kerkhoven

Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van het consortium Noordergraf, een samenwerkingsproject rond begraafplaatsen in Noord-Nederland.
Foto van , Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer

Oude begraafplaatsen en kerkhoven zijn bij uitstek een plek van erfgoed. Zowel ruimtelijk en cultureel, als emotioneel en immaterieel. Neem bijvoorbeeld de rust, de ontroering van teksten en de herinnering aan dierbaren.

Maar wat is die erfgoedwaarde van begraafplaatsen precies? Welke graven zijn zo waardevol, dat we ze vanuit de erfgoedgedachte willen bewaren, ook als de nabestaanden niet opnieuw grafrechten willen betalen, of wellicht zelf zijn overleden? Op veel begraafplaatsen wordt hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het project Noordergraf zet zich in om meer vrijwilligers te werven, en om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Er wordt stilgestaan bij de keuzes die gemaakt kunnen worden, zoals de intensiteit van restauraties, het vervangen van materiaal of het verwijderen van planten en mossen.

In Drenthe wordt de cursus in alle gemeenten aangeboden. In dit project wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Steunpunten Cultureel Erfgoed van Groningen, Friesland en Drenthe.

Erfgoedkansen

Steunpunt Erfgoed Drenthe is steun en toeverlaat voor gemeenten die erfgoedkansen willen verzilveren. Dat doen we vanuit drie invalshoeken.

Archeologie

Onze bodem is een bron van kennis over ons verleden. Gemeenten zijn verplicht om zorg te dragen voor het documenteren of behouden van archeologische sporen en vondsten. Steunpunt Erfgoed Drenthe helpt gemeenten bij deze taak. Dat kan door het delen van informatie, van kennis en door het netwerk beschikbaar te stellen.

Cultuurhistorie en landschap

Elke stedenbouwkundige aanpassing voegt een nieuwe laag toe aan de cultuurhistorie van ons landschap. Het is daarom aan te bevelen om kennis van de geschiedenis van die plek te hebben. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt bij het in kaart brengen van de historische geografie, om zo vanuit een logisch startpunt met ruimtelijke opgaven aan de slag te kunnen.

Gebouwde monumenten

Karakteristieke bouwwerken, beeldbepalende stad- of dorpsgezichten en unieke ontwerpen. Hoe betrek je alle disciplines binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe pak je als gemeente je rol bij het behoud en de ontwikkeling van monumenten? Steunpunt Erfgoed Drenthe kent alle juiste partners op dit vlak.

© Steunpunt Erfgoed Drenthe 2019