Home2021-02-24T10:46:33+01:00

Voor advies, kennis en netwerk bij wettelijke taken op het gebied van erfgoed, monumenten, cultuurlandschap en archeologie.

Leegstand tegengaan

Landelijk bekeken is de leegstand van kerken behoorlijk gaande, maar hier in Drenthe is de situatie eigenlijk niet zo heel ernstig. Dat komt doordat we in 2009 al zijn gestart met een beleid ter voorkoming van leegstand. Door verstrekking van subsidies en laagrentende leningen maakten we het financieel aantrekkelijk om monumentale gebouwen te restaureren voor herbestemming. Het was een maatregel bedoeld om de economische crisis tegen te gaan. Kerken profiteerden hier ook van mee; ze hadden dan niet per se last van de economische crisis, maar wel van hun eigen crisis, vanwege de terugloop van leden.

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort / Documentnummer
Lees het hele interview met Jelle Langeland

Erfgoed in de omgevingswet

Op 11 maart organiseren we weer een online bijeenkomst ‘erfgoed in de omgevingswet’.  Bij de vorige sessie is het uitstekend bevallen bijeen te komen in noordelijk verband: Fryslân, Groningen en Drenthe. Dat doen we ook deze keer weer. Hierdoor ontstaat wederom een prachtige gelegenheid om ervaringen uit te wisselen in breder verband, waarbij de noordelijke identiteit een belangrijke gemeenschappelijke deler is.

Meer informatie over de bijeenkomst

Voorbereid op de toekomst

Jenneke Span heeft als adviseur en mediator en vanuit haar betrokkenheid bij de Protestantse Kerk al vele her- en nevenbestemmingstrajecten van kerken begeleid. Yvon van Apeldoorn spreekt met haar over de toekomst van het religieus erfgoed in het algemeen en van de provincie Drenthe in het bijzonder.

Lees het hele interview met Jenneke Span

Agenda

Data om niet te vergeten

  • Donderdag 11 maart 2021
   Online bijeenkomst via Webex
   Tijd aanvang:
   13:15 inlog
   13:30 start programma
   15:30 Einde bijeenkomst:

   Stuur een mail om je aan te melden.

  Heb je advies nodig?

  • Op aanvraag

  • Advies of steun nodig bij jouw erfgoedproject? Kom (online) langs op het spreekuur! Mail ons voor een afspraak.

  Subsidie aanvragen

   Praktijk op de kaart

   Steunpunt Erfgoed Drenthe heeft al op diverse locaties bij mogen dragen aan de verankering van erfgoed in hedendaagse opgaven. Neem een kijkje op de kaart en klik de projecten aan voor meer informatie.

   Uitgelicht nieuwsbericht

   Bijeenkomst erfgoed in de omgevingswet

   Erfgoed in de omgevingswet

    

   Donderdag 11 maart 2021
   Online bijeenkomst via Webex
   Tijd aanvang:
   13:15 inlog
   13:30 start programma
   15:30 einde programma

   Na twee succesvolle bijeenkomsten over de omgang met erfgoed onder de Omgevingswet in 2018 en 2019 zou in 2020 een derde sessie plaatsvinden. Deze bijeenkomst zou in het teken staan van ‘Omgevingswet en cultureel erfgoed – wat heeft prioriteit?’

   Ook hier hebben thuiswerken en de (gedeeltelijke) lockdowns ervoor gezorgd dat we in 2020 geen fysieke bijeenkomst konden organiseren. Daarom zijn wij op zoek gegaan naar andere manieren om jullie te informeren over de ontwikkelingen rond de Omgevingswet in het algemeen en de samenhang met erfgoed in het bijzonder.

   Zo hebben wij natuurlijk informatie toegestuurd, maar ook in Groningen met veel van jullie 1 op 1 gesprekken gehad. We nemen nu de volgende stap met het organiseren van digitale bijeenkomst. Bij de vorige sessie is het uitstekend bevallen bijeen te komen in noordelijk verband: Fryslân, Groningen en Drenthe. Dat doen we ook deze keer weer. Hierdoor ontstaat wederom een prachtige gelegenheid om ervaringen uit te wisselen in breder verband, waarbij de noordelijke identiteit een belangrijke gemeenschappelijke deler is.

   De bijeenkomst is een coproductie van de Steunpunten en de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) en vindt plaats op 11 maart. Tijdens deze bijeenkomst geven wij een update over de stand van zaken en is er ruimte om vragen te stellen aan onze specialisten op het gebied van wet- en regelgeving.

   Wie voorafgaand aan het Webinar vragen heeft, kijk vooral even rond bij de veelgestelde vragen in het webdossier van de RCE. Is de vraag niet in het overzicht terugvinden? Neem dan contact op met ons. Als Steunpunt zijn wij namelijk hét loket voor jullie vragen en het antwoord daarop.

   Deelname aan de bijeenkomst Erfgoed onder de Omgevingswet op 11 maart is gratis. Het is wel noodzakelijk je aan te melden zodat wij de link voor deelname toe kunnen sturen. Aanmelden kan via aanmeldingen@libau.nl of natuurlijk via je eigen steunpunt.

   Wij hopen van harte jullie 11 maart allemaal te zien!

   By |februari 11th, 2021|Categories: nieuws|0 Comments

   Actuele thema’s

   • Kerkenvisies

   Onze kerken en kloosters: we moeten ze koesteren. De prachtige gebouwen met eeuwenoude tradities, beeldbepalend voor een dorp of stad, of juist landelijk gelegen met vaak adembenemende tuinen.

   Maar het aantal kerkbezoeken loopt terug, door andere vormen van het belijden van een geloofs- of levensovertuiging. Voor eigenaren wordt het daarom steeds moeilijker om de gebouwen te blijven bekostigen en onderhouden. Sluiting, herbestemming en soms zelfs sloop liggen op de loer.

   Minister Van Engelshoven heeft voor drie jaar 3 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het opstellen van integrale kerkenvisies voor het behoud van ons religieus erfgoed. Ook in Drenthe zoeken we naar nieuwe, liefdevolle bestemmingen voor kerkgebouwen en kloosters die zonder aandacht verloren dreigen te gaan. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt daarbij gemeenten, kerkeigenaren en andere partijen die hiermee aan de slag gaan met informatie, deskundigheid en een groot, landelijk netwerk.

   • Werkgroep gebiedsgenese

   In de omgevingswet komt alles samen. De integrale aanpak van de omgevingswet maakt plannen, ontwikkelingen en bestemmingen namelijk all inclusive. Daarmee is straks ruimtelijke ontwikkeling eenvoudiger en kwalitatief sterker.

   Bodem, ondergrond, water, natuur en erfgoed zijn – gelukkig – ook  onderdeel  van omgevingsvisies en plannen. Thema’s die een grote rol spelen bij ruimtelijke ontwikkelingen gericht op klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. Een verdieping die is besloten en beklonken in de Erfgoeddeal. Inzet van alle betrokken partijen – overheden en maatschappelijke organisatie – is hiervoor nodig. Steunpunt Erfgoed Drenthe is op verzoek van het RUD betrokken en ondersteunt het proces voor Drenthe.

   Jonge heideontginningen en ruilverkavelingen

   Het beeldbepalende groen van Drenthe is jonger dan we denken. De vele bomenrijen, bossen en houtwallen in het Drentse landschap zijn vaak nog maar 60 jaar oud. Een landschap dat inspiratie biedt voor toekomstige ruimtelijke ontwikkelingen! Meedoen met het project? Aan het einde van de rit heb je vanuit de jonge landschappen van Drenthe input en informatie om te werken aan zaken zoals energielandschappen, omgevingsvisies, waterberging en de vele andere uitdagingen die allemaal hun weerslag op het landschap gaan hebben. Mail rodina@erfgoeddrenthe.nl voor meer informatie

   • Noordergraf – de waarde van begraafplaatsen en kerkhoven

   Steunpunt Erfgoed Drenthe maakt deel uit van het consortium Noordergraf, een samenwerkingsproject rond begraafplaatsen in Noord-Nederland.
   Foto van , Collectie Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, objectnummer

   Oude begraafplaatsen en kerkhoven zijn bij uitstek een plek van erfgoed. Zowel ruimtelijk en cultureel, als emotioneel en immaterieel. Neem bijvoorbeeld de rust, de ontroering van teksten en de herinnering aan dierbaren.

   Maar wat is die erfgoedwaarde van begraafplaatsen precies? Welke graven zijn zo waardevol, dat we ze vanuit de erfgoedgedachte willen bewaren, ook als de nabestaanden niet opnieuw grafrechten willen betalen, of wellicht zelf zijn overleden? Op veel begraafplaatsen wordt hiervoor dankbaar gebruik gemaakt van vrijwilligers. Het project Noordergraf zet zich in om meer vrijwilligers te werven, en om hun kennis en vaardigheden actueel te houden. Er wordt stilgestaan bij de keuzes die gemaakt kunnen worden, zoals de intensiteit van restauraties, het vervangen van materiaal of het verwijderen van planten en mossen.

   In Drenthe wordt de cursus in alle gemeenten aangeboden. In dit project wordt samengewerkt met de Rijksuniversiteit Groningen en de Steunpunten Cultureel Erfgoed van Groningen, Friesland en Drenthe.

   Erfgoedkansen

   Steunpunt Erfgoed Drenthe is steun en toeverlaat voor gemeenten die erfgoedkansen willen verzilveren. Dat doen we vanuit drie invalshoeken.

   Archeologie

   Onze bodem is een bron van kennis over ons verleden. Gemeenten zijn verplicht om zorg te dragen voor het documenteren of behouden van archeologische sporen en vondsten. Steunpunt Erfgoed Drenthe helpt gemeenten bij deze taak. Dat kan door het delen van informatie, van kennis en door het netwerk beschikbaar te stellen.

   Cultuurhistorie en landschap

   Elke stedenbouwkundige aanpassing voegt een nieuwe laag toe aan de cultuurhistorie van ons landschap. Het is daarom aan te bevelen om kennis van de geschiedenis van die plek te hebben. Steunpunt Erfgoed Drenthe ondersteunt bij het in kaart brengen van de historische geografie, om zo vanuit een logisch startpunt met ruimtelijke opgaven aan de slag te kunnen.

   Gebouwde monumenten

   Karakteristieke bouwwerken, beeldbepalende stad- of dorpsgezichten en unieke ontwerpen. Hoe betrek je alle disciplines binnen de gemeentelijke organisatie? Hoe pak je als gemeente je rol bij het behoud en de ontwikkeling van monumenten? Steunpunt Erfgoed Drenthe kent alle juiste partners op dit vlak.

   © Steunpunt Erfgoed Drenthe 2019